نگاهی نو

مهارت پژوهشگری در آموزش

قرن 21 قرن دانایی است,به جای اینکه خاموش بیندیشید,بر خیزید وشمعی روشن کنید.  "کاردبیل"
نقش عمده ی توسعه کشور در نظام آموزش وپرورش پایه گذاری می شود وشکل می گیرد.در حال حاضر در ایران 17 میلیون دانش آموز مشغول تحصیل هستندکه لازم است در کنار سایر امکانات ,از نیروی انسانی بالنده نیز برخور دار باشد.زیرا به گفته صاحب نظران تعلیم وتربیت,پیشرفت در آموزش وپرورش عمدتا به صلاحیت ها وتوانایی های کارکنان آموزشی وفنی تک تک معلمان بستگی دارد.
پیاژه معتقد استمعلم با بهره گیری از فرایند پژوهش,با توجه به حوزه دانش متعامل با تدریس ,مسایل  ومشکلات آموزشی دانش آموزان را می کاود وبرای آن ها راه حل می یابد.
نظام تعلیم وتربیت از جمله نهاد های مهمی است که می تواند نهادینه سازی فرهنگ پژوهش در جامعه نقش اساسی داشته باشد.
بر همین اساس ,امروزه رویکرد غالب در تمامی نظام های آموزشی ,رویکرد پژوهشی ومساله محور می باشد .در این میان بدون شک آموزگار به عنوان یکی از تاثیر گذارترین عناصر محسوب  می شوند.

منبع:اقدام پژوهی,خسرو امیر حسینی ,1384

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 15:27  توسط کبری مهرراد  | 

پژوهش در کتب درسی

کتاب درسي، که يکي از مهم ترين مراجع و منابع يادگيري دانش آموزان در نظام هاي آموزشي محسوب مي شود، در نظام آموزشي کشور ما نيز نقش مهمي دارد. به لحاظ اين اهميت و همچنين به سبب نقش محتواي کتب درسي در برانگيختن و تأمين نيازها و نيز تسهيل امر يادگيري دانش آموزان، در اين پژوهش که مبناي نگارش مقاله حاضر است، محتواي کتب درسي دوره ابتدايي، از نظر پرداختن به "سازه انگيزه پيشرفت" و مولفه هاي آن مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.

با توجه به يافته ها و براساس داده هاي حاصل از فرم هاي تحليل محتوا در پژوهش حاضر و نيز با عنايت به پژوهش هايي که قبلا در اين زمينه انجام گرفته است، مي توان چنين نتيجه گرفت که کتاب هاي رياضي و علوم تجربي بيش از ساير کتب درسي به سازه انگيزه پيشرفت توجه نموده اند، کتاب هاي فارسي و ديني و قرآن تا حدودي به آن پرداخته اند، و کتاب هاي تعليمات اجتماعي در توجه به اين سازه ضعيف بوده اند. همچنين، در بين پايه اي تحصيلي دوره ابتدايي، مي توان گفت کتاب هاي پايه هاي پنجم و چهارم در حد زياد و کتاب هاي پايه هاي اول و دوم کم تر به سازه انگيزه پيشرفت توجه نموده اند.
علاوه بر اين، در بين کتاب هاي دوره ابتدايي، بيش ترين توجه به سازه مذکور در کتاب هاي علوم تجربي پنجم، علوم تجربي سوم، تعليمات اجتماعي چهارم، تعليمات ديني و قرآن سوم، و رياضي پنجم ديده شده است. و سرانجام، کتاب هاي آموزش قرآن اول، تعليمات اجتماعي سوم، علوم تجربي اول، تعليمات ديني و قرآن پنجم، و فارسي چهارم، در مقايسه با ساير کتاب هاي اين دوره، کم ترين توجه را به سازه انگيزه پيشرفت نموده اند.

منبع:  تحول شناختي و عملكرد رياضي دانش آموزان دبستاني
زبيده آريافر    ص 123

+ نوشته شده در  جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹ساعت 8:26  توسط کبری مهرراد  | 

خلاقیت وآموزش

خلاقيت موهبتي الهي است و هر فردي برخوردار از حد معيني از اين موهبت است. تحقق و ظهور خلاقيت مستلزم وجود بستري مناسب است. گسترش اين توانايي که براي جامعه به منزله بقاست از طريق برنامه ريزي آموزشي، و تدريس و تربيت مناسب و صحيح امکان پذير است. معلمان به عنوان يکي از مهم ترين عناصر تعليم و تربيت، در پرورش خلاقيت نقش کليدي دارند. نگرش معلمان به خلاقيت، ميزان شناخت آنها از اين امر، و نوع نگرش و نحوه تدريس آنان تاثير مستقيمي بر غني سازي محيط کلاسي براي رشد خلاقيت دانش آموزان دارد. لذا لازم است معلمان آموزش داده شوند تا نگرش و مهارت هاي لازم را براي رشد توانايي هاي خلاق دانش آموزان کسب نمايند.

به منظور مطالعه چگونگي آموزش خلاقيت در دوره ابتدايي، در اين پژوهش 120 آموزگار (60 نفر گروه آزمايشي و 60 نفر گروه گواه) شرکت داشتند. گروه آزمايشي در برنامه آموزش خلاقيت شرکت داده شدند تا بتوان تاثير برنامه و الگوي آموزشي را بر دانش، نگرش و مهارت آنان بررسي کرد. نتايج به دست آمده بيانگر تاثير مثبت دوره آموزشي بود. نتايج از طريق آزمون T بررسي شد و نشان داد که بين دو گروه آزمايش و گواه تفاوت معني داري وجود دارد. بر اساس يافته هاي اين پژوهش،می توان پيشنهادهايي براي رشد خلاقيت دانش آموزان ارايه نمود.

منبع:  بررسي تاثير برنامه آموزش خلاقيت بر دانش ، نگرش و مهارت معلمان

دكتر افضل السادات حسيني    ص 55
+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم اسفند ۱۳۸۹ساعت 16:3  توسط کبری مهرراد  | 

خلاقیت و نو آوری در ارزشیابی تحصیلی


یکي ازدغدغه های اساسي آموزش و پرورش پيوند بين دو مفهوم يادگيري و  ارزشيابي تحصيلي است. صاحبنظران اين رشته معتقدند که ارزشيابي تحصيلي در ايجاد توانايي آفرينندگي، خلا‌قيت و نوآوري فرآيند  تاثير به‌سزايي دارد.

مشکلا‌تي از قبيل :تاکيد زياد بر نمره به‌عنوان ملا‌ک خوب‌بودن، تاکيد بيش از حد بر هوش و حافظه فراگيران، مقاومت در پذيرش ايده‌هاي جديد، به روزنبودن اهداف و محتواي کتاب‌هاي درسي، عدم آگاهي و شناخت معلمان از اطلا‌عات و دانش روز و... همه از مسائل نظام آموزشي امروز است. 

 در دنياي امروز نيازمند سيستم‌هايي از سنجش و ارزشيابي هستيم که به هر دانش‌آموز به ديده حرمت نگاه کند. موهبت‌هاي طبيعي و انساني او را بيشتر از آزمون‌هاي سنتي نشان دهد. بازخوردي مثبت و تکاليفي رشددهنده به او ارائه کند و باور داشته باشد که هر دانش‌آموز قابليت رشد و پيشرفت مداوم را دارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 19:56  توسط کبری مهرراد  | 

نقش فناوری در آموزش

فناورى ابزار است و هیچ نوع فناورى نمى تواند، جاى فلسفه آموزشى ناکارآمد را پر کند .تاوان ناکارآمدی نیروى انسانى و سیاستگزارى آموزشى نادرست را  نمی توان از فناورى انتظار داشت. ما همواره علاقه مند بوده ایم فناوری در اختیار داشته باشیم، اما غفلت کرده ایم که هر نوع فناورى از اندیشه، فرهنگ و مناسبات عمیق اجتماعى نشأت می گیرد. ما محصولات مدرنیته را مى خواهیم، اما بستر، زمینه و فرآیند تولید میوه های آن را نادیده می گیریم.جهان سوم در درک مدرنیته و ویژگی های اساسی آن دچار سرگشتگى است. ما تلویحاً با پی آمدهای نا پسند ورود فناورى و مدیریت نادرست فرهنگى و اجتماعی آن رو به رو شده ایم و در عمل به کارکردهاى فناورى و فراهم آوردن شرایط زندگی با آن نرسیده ایم. نا کامی های بسیاری در نبود  همزیستى مسالمت آمیز با فناوری در 150 سال گذشته ما را آزار داده است.ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم بهمن ۱۳۸۹ساعت 19:56  توسط کبری مهرراد  | 

آموزش ونوآوری

نقش آموزش وپرورش در نو آوری

آموزش وپرورش به عنوان یک پدیده ی اجتماعی از گذشته تا حال یک عنصر اثر گذار در فرایند تحقق اهداف اجتماعی ,اقتصادی وسیاسی نقش موثری ایفا می کند.

آموزش وپرورش نهادی ارزشی محسوب میشودکه جامعه انتظار دارد همواره یادگیری راتسریع بخشد.همکاری در ارتباطات روزانه,مهارت در کسب دانش وبینش ومهارت زندکی وتفکر خلاق رامورد تاکید قرار دهد.


آزاد اندیشی  آغاز  واساس خلاقیت است.عصر حاضر به دلیل ویژگی های خاص خود عصر نوآوری است ولذا رهبر انقلاب ,سال 87 راسال شکوفایی ونوآوری نامیدند.
معلمان با توجه به نقش کلیدی خود می توانند خلاقیت را در دانش آموزان شکوفا یا پژمرده کنند.
+ نوشته شده در  شنبه دوم بهمن ۱۳۸۹ساعت 18:39  توسط کبری مهرراد  | 

نو آوری وتوسعه اقتصادی

نقش آموزش و پرورش در توسعه‌ی اقتصادی

آموزش و پرورش به عنوان یک پدیده‌ی اجتماعی از گذشته تا حال به عنوان یک عنصر اثرگذار در فرآیند تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش مؤثری را ایفا می‌کند.

در عصر جدید شرایط زندگی اجتماعی اقتصادی افراد زیر و رو شده و فرزندان توانسته اند شرایط بهتری را برای خود تحصیل کنند. در نتیجه رابطه‌ای تازه میان تحصیل در مدرسه و کار تولیدی و موفقیت اجتماعی و اقتصادی به ظهور رسیده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوم بهمن ۱۳۸۹ساعت 18:6  توسط کبری مهرراد  | 

معلم لازمه تحول نهادی

امروزه معلمی تنها شغلی است که وظیفۀ آموزش، تولید دانش و توسعه را به عهده دارد. از معلمان در قرن ۲۱ انتظار می رود که عامل توسعه باشند و کودکان را از فقر و جهل نجات دهند و نیز کلیه افراد جامعه را به سواد پایه مجهز کنند تا زمینه را برای توسعۀ اجتماعی و اقتصادی جوامع فراهم نمایند.

معلمان باید مهارت لازم را در نیروی کار فراهم آورند. در عصر جهانی شدن از معلمان انتظار می رود که تأثیرات منفی جامعۀ اطلاعاتی را از بین ببرند و دانش آموزان را با فرهنگ مجازی جامعه آشنا کنند و خلاصه اینکه ابعاد اجتماعی، عاطفی، فنّی و عقلانی دانش آموزان را به مناسب ترین شکل خود پرورش دهند.

منبع:حسین عظیمی,نقش آموزش وپرورش در توسعه,پژوهشکده تعلیم وتربیت,1382
+ نوشته شده در  جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 8:46  توسط کبری مهرراد  | 

نگاهی به گذشته

در ایران باستان منظور عمده ی تربیت این بود که کودک را عضو مفید جامعه بار آورند.این معنا از نیایشی که می کردند استنباط می شود.در یسنا آمده است که (ای اهورامزدابه من فرزندی اعطافرماکه ازعهده ی انجام وظیفه نسبت به خانه ی من ومملکت من برآیدوپادشاه دادگرمرایاری کند.)

تعلیم وتربیت درزمانهای مختلف درمحل های متفاوت انجام می شد.مثلا دردوره ی هخامنشیان درخانواده آتشکده وآموزشگاه درباری ودرزمان ساسانیان دبستان ودانشگاه هم برآن افزوده شد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ساعت 16:22  توسط کبری مهرراد  | 

مقدمه

  انيشتين:((دانش آموزان را تشويق نکنيم که دست يابي به موفقيت هاي مرسوم را هدف زندگي خود قرار دهند. زيرا در نگرش کنوني جامعه، معمولاً کسي را موفق مي دانند که بتواند بيشتر از هم نوعان خود جلو بيفتد...)).

مقدمه : در سه دهه ي گذشته، کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، با فراز و نشيب فراواني در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي مواجه بوده اند. در رويارويي با بسياري از چالش هاي بالقوه ي آينده، سيستم آموزشي به عنوان سرمايه اي ضروري در تلاش براي تحقق اهداف مربوط به توسعه، تلقي شده و مهم ترين ابزار موجود براي پيشبرد برنامه ها و واقعيت بخشيدن به آرمان هاي هر ملت محسوب گرديده است.

در آغازين سالهاي قرن جديد ، ضروري است كه همه ي انسان ها مسوولانه به اهداف و ابزار تعليم و تربيت توجه کنند. چالش هاي بزرگ در تمامي ابعاد وسيع جامعه، چشم اندازي از ضرورت نوآوري ، احياء و ابداع را به ما نشان مي دهد. چگونه ممکن است اين چالش هاي بزرگ، توجه سياستگزاران آموزشي را جلب نکند؟
براي رسيدن به اين هدف، بايد با تنش هاي اصلي روبرو شويم و بر آنان فائق آييم، تنش ميان جوامع جهاني و محلي، تنش هاي همگاني و فردي، تنش ميان سنت و تجدد، تنش ميان ملاحظات دراز مدت و کوتاه مدت و بالاخره تنش ميان توسعه ي فوق العاده ي دانش و ظرفيت تطابق بشر با آن و در نهايت، عامل هميشگي ديگر، تنش ميان معنويات و ماديات است که غالباً جهان بدون شناخت آن آرزوي دستيابي به آرمان ها و ارزش هايي را که ((اخلاق)) نام دارد ، در سر مي پروراند.
در اين جا وظيفه ي متعالي سيستم آموزشي و اهميت جايگاه آن مشهود و مشخص مي گردد
و اين گفته اغراق نيست که بقاي انسان ها به اجراي اين وظيفه، بستگي دارد.
رسالت اصلي آموزش و پرورش، توان بخشيدن به فرد فرد انسان ها در جهت توسعه ي کامل استعدادها و نيز شناخت توانمندي هاي خلاق خويش است و اين هدف بر ساير اهداف آن، ارجحيت دارد. حصول اين هدف هر چند دشوار و طولاني است، اما در جهت جستجوي جهاني عادلانه تر و بهتر براي زيستن ، ضروري محسوب مي شود. اين امر زماني تحقق خواهد يافت که همه چيز سر جاي خود قرار گيرد.
بهره گيري صحيح از سياست هاي اصلاحي به دور از هر گونه افراط و تفريط و يا تعصب کورکورانه مي تواند دگرگوني هاي مثبتي را در سيستم آموزشي ايجاد کند. کوشش در جهت اصلاحات آموزش و پرورش، مشروط بر ايجاد هماهنگي و تجانس در لايه هاي مختلف نظام آموزش، قرين با توفيق خواهد بود.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ساعت 15:59  توسط کبری مهرراد  | 

مطالب قدیمی‌تر